Aankoop Voorwaarden

VOORWAARDEN BIJ AANKOOP BIJ GEBRUIKTE KEUKENS DRENTHE

U heeft besloten een gebruikte keuken te kopen bij ons. Hiervoor hartelijk dank.

Deze keuken kunnen wij voor u reserveren onder voorwaarden.

  • Er wordt een schriftelijke overeenkomst in tweevoud gemaakt, hierin staat het volgende,
    Naam, Adres, Telefoonnummer, De betreffende keuken, Totaalbedrag en aanbetaling, overig bedrag bij ophalen, of levering door ons.
  • Er wordt een aanbetaling gedaan voor een minimum bedrag van 50 euro, restitutie aanbetaling is niet mogelijk.
  • De reservering staat voor een maximum van 14 dagen

Tevens is het mogelijk om een keuken die door ons wordt aangeboden per telefoon of mail te reseveren, de aanbetalingskosten hiervan zijn 50 euro, hierbij gelden dezelfde voorwaarden als boven genoemd.

Na het ontvangen van uw aanbetaling op bankrekeningnummer: NL59RBRB 8835 861764 t.n.v. Gebruikte keukens Drenthe zullen wij u op de hoogte brengen van uw betaalde aanbetaling, via mail of telefonisch contact/whatsapp.

Keukens die worden afgehaald kunnen ter plekke contant of door overboeking (aan)betaald worden. Tevens is het mogelijk na overleg met betreffende partijen te besluiten om het bedrag van aankoop over te maken op bankrekeningnummer NL59 RBRB 8835 8617 64 of via betaalverzoek per mail of whatsapp.

Voor u de keuken afhaalt of bij u geleverd wordt door ons, dient het totale eindbedrag te zijn voldaan.

Bij de bevestiging van uw aankoop staat vermeld dat de door u aangekochte keuken binnen 14 dagen opgehaald dient te worden, of indien afgesproken afgeleverd te worden op een door u aangegeven adres.

Bij het tekenen van de overeenkomst zoals hierboven is aangegeven, stemt u in met deze termijn van 14 dagen na aankoop.

Als u besloten heeft een keuken bij ons te kopen, kan deze 14 dagen gratis blijven staan in onze showroom, of opslagruimte.

De hierboven aangegeven termijn van 14 dagen kan in overleg verlengt worden met 4 weken. Dat maakt een totale stalling van 6 weken. De eerste 14 dagen na de door u bevestigde aankoop zijn geheel gratis. Hierna betaald u € 50,- per week. Mocht u dus de aangekochte keuken in totaal 6 weken willen laten stallen, dan betaald u in totaal boven op de door u aangekochte keuken een bedrag van € 200,-

Bij het ophalen en vervoeren door u, wat betreft de aangekochte keuken, raden wij u aan om genoeg dekens of ander beschermende materialen mee te nemen om bij aankomst op uw gewenste locatie beschadigingen te voorkomen. Mocht u toch schade hebben geleden met betrekking op het eigen vervoer van uw keuken of apparatuur, dan is dit uw eigen verantwoording.

De door ons aangeboden keuken die tentoon gesteld staan in onze showroom en waarmee wordt geadverteerd, zijn door ons gecontroleerd op gebreken en mankementen en zullen bij verkoop aan u worden vermeld, waardoor u weet wat u koopt.

Uw keuken laten bezorgen is ook mogelijk, kijk hiervoor op de pagina "Transport".

Wij proberen u zo volledig mogelijk te informeren over de conditie van de keuken en de bijbehorende apparatuur. Indien na het installeren of aansluiten bij u op locatie en blijkt dat er een defect is, neem dan contact op met ons. Wij zullen proberen dit samen met u op te lossen.

Schade veroorzaakt door het verkeerd installeren, of aansluiten, kunnen ons niet aangerekend worden. De gebruikte apparaten wat schade veroorzaakt door brand of water kunnen ons niet aangerekend worden. Eveneens kunnen wij geen garantie geven op de apparatuur en de keuken.

Indien u besluit een keuken door ons te laten demonteren, ontvangt u een afspraak bevestiging. Dit kan per mail of per post. Hier staat in de demontage datum, de locatie en de te verrichte werkzaamheden. Deze afspraak is bindend. Bij het niet nakomen van deze afspraak of bij annulering, kunnen wij u een onkosten bedrag van € 150,00 incl.btw in rekening brengen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Gebruikte Keukens Drenthe
Westerstraat 203
9561 SZ TER APEL
06-55887703 (Erik)
06-41221920 (Janet)

Copyright © 2024 Gebruikte Keukens Drenthe | Website door Emmedia.nl